تماس با ما

با استفاده از روش های زیر امکان تماس و ارسال نظرات خود به سرویس نیمرو را خواهید داشت :
آدرس پستی : بیرجند – خیابان توحید – توحید 43 پلاک 14
کد پستی : 9718811556
تلفن : 05632012016 - 09217689342 - 09356744213